Välkommen till BKFiber!

-din fiberleverantör i Brändö-Kumlinge

På den här webbplatsen finns information om fibernätet i Brändö - Kumlinge, BKF finns i alla byarna och även däremellan så ta kontakt och begär offert för att ansluta din fastighet.

Fibernätet i Brändö-Kumlinge är ett andelslag vilket innebär att alla anslutningar är till självkostnadspris och att alla inkopplade fastigheters ägare blir andelsägare vid inkoppling. Som andelsägare kan du vara med och bestämma i andelslaget. Andelslaget har en årsstämma varje vår/sommar och håller styrelsemöten ca en gång per kvartal.

Vi söker nya kandidater till styrelsen, meddela intresse till support@bkfiber.ax, styrelsen väljs för 1 år åt gången. Meddela ditt intresse senast 15:e April innevarande år.


Styrelsen för Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber

Andelslagets stadgar: Stadgar (pdf)