Välkommen till BKFiber!

På den här sidan finns uppgifter om fibernätet i Brändö - Kumlinge , om hur man beställer anslutning mm.

Andelslagets stadgar: Stadgar (pdf-fil, 107 kB)


Styrelsen för Andelslaget BKF Brändö-Kumlinge fiber